Linh Kiện Thay Thế

6
Bánh răng truyền động
 8
Trục chính
 7Hộp đầu bò
 5
Nắp đầu bò
 3
Dàn chắn đất
 4
 2
Tay cầm
 1
Lưỡi dao cắt
 8