Liên Hệ

CÔNG TY TNHH Sản xuất và thương mại
Hùng Hưng Thành Công
HH TC

 

 

Kinh doanh:Trương Ngọc Trinh Nữ
Liên hệ nhanh: 0918 61 52 52 - 0942 749 0000948680258
Số tài khoản:
** 5408205036678 Ngân hàng Agribank –Chi nhánh Di linh, Tỉnh Lâm Đồng
** 131283189 Ngân hàng ACB – chi nhánh Di Linh, Lâm Đồng
** 1010.1000.4403396 Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Chủ Tài Khoản: TRƯƠNG NGỌC TRINH NỮ
Email: Mayxaccocamtay@Gmail.com
3